Reklamacje

Dział reklamacji

Dział reklamacji przyjmuje wszystkie zgłoszenia zakupionych u nas produktów.
W tym celu proszę o wysłanie pocztą email pod adres reklamacje@compsystem.eu informacji o wadzie, dacie zakupu podając również numer faktury lub paragonu fiskalnego.
Może być również załączona fotografia.